Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

09/08/2013

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 3 θέσεις εργασίας, για τη στελέχωση των Μονάδας Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer «Άγιος Ιωάννης» και «Αγία Ελένη»

1 θέση: Ιατρού-Νευρολόγου Π.Ε.
1 θέση: Ψυχολόγου Π.Ε.
1 θέση: Ιατρού-ψυχιάτρου Π.Ε.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1 Αίτηση Υποψηφιότητας
2 Βιογραφικό Σημείωμα
3.Φωτοτυπίες Τίτλων Σπουδών
4.Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
5.Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες δομές Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση Κων. Καραμανλή 165, 54248, και Πέτρου Συνδίκα 13, 54643, Θεσσαλονίκη, εντός προθεσμίας 20 ημερών, που αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2310 351451, κα Έρση Γραμματικού, και κα Άντα Γαβρά και 2310 810411, κα Αναστασία Αποστολίδου και κα Αναστασία Ψωμα.