Εκτύπωση

Κέντρα ημέρας ασθενών με άνοια

H Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (Ε.Ε.Ν.Α.Σ.Δ.) συστήθηκε στις 29/10/1995 και είναι μη κερδοσκοπική  εταιρεία (Ν.Π.Ι.Δ.). Σκοποί της Εταιρείας είναι η δημιουργία δομών, υπηρεσιών και συνθηκών που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών με άνοια αλλά και των περιθαλπόντων τους, η υποστήριξη της έρευνας και η βελτίωση της διάγνωσης της ασθένειας.Σε συνάφεια με τους στόχους της,  η εταιρεία προχώρησε στην δημιουργία Μονάδων Aντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer, αξιοποιώντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο καθώς και την αρωγή του Υπουργείου Υγείας.

 

Η πρώτη Μονάδα Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer ξεκίνησε την λειτουργία της στις 22/2/2007 και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ‘’ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ’’ 2000-2006 . Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά  75 % από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για έναν χρόνο, και στη συνέχεια αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Η Μονάδα λειτουργεί  από τις 7.30 πμ – 15.30 μμ.
(Δευτέρα – Παρασκευή) και διαθέτει:

  • Κέντρο Ημέρας ασθενών με άνοια
  • Κέντρο Φροντίδας Περιθαλπόντων και Υποστήριξη της οικογένειας
  • Υποστήριξη και Νοσηλεία κατ’ οίκον

Νέα μονάδα

Τον Οκτώβριο του 2009 και στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ‘’ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ’’ 2000-2006 (συγχρηματοδότηση 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 20% από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)  ξεκίνησε η λειτουργία της Μονάδας Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer «Άγιος Ιωάννης» στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή 164, στη Θεσσαλονίκη.

Η νέα μονάδα αποτελεί διοικητικά, επέκταση της Μονάδας Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer «Αγία Ελένη» (Πέτρου Συνδίκα 13, Θεσσαλονίκη).

Η νέα Μονάδα που λειτουργεί ως κέντρο ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς, παρέχει στους ασθενείς με άνοια και στις οικογένειες τους, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και αποκατάστασης για τους ασθενείς με άνοια
  • Εκπαίδευση των ασθενών σε κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες, όπως χρήση Η/Υ
  • Θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, όπως λογοθεραπεία και φυσικοθεραπεία
  • Ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη των περιθαλπόντων και των οικογενειών τους
  • Προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές.
  • Διαχείριση των διαταραχών συμπεριφοράς και συναισθήματος (που προκαλούνται από την άνοια) με μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις.

Η λειτουργία της νέας αυτής μονάδας διευρύνει και συμπληρώνει τις υπηρεσίες που παρέχει η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer στην  ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης.
Επιπλέον λειτουργούν δύο ακόμα Μονάδες Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer εκ των οποίων η πρώτη στεγάζεται στο Κ.Η.Φ.Η (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) στην Πυλαία και η δεύτερη στο Χαρίσειο Γηροκομείο Θεσσαλονίκης στην Άνω Τούμπα.

Οι μονάδες αυτές, λειτουργούν ως Κέντρα Ημέρας και απευθύνονται σε άτομα που πάσχουν από τη νόσο Alzheimer ή κάποια άλλη μορφή άνοιας, στους περιθάλποντες και στις οικογένειές τους. Σκοπός των Μονάδων αυτών, είναι η έγκαιρη διάγνωση, η θεραπεία, η υποστήριξη της  έρευνας, η ταχεία εισαγωγή στη χώρα μας νέων θεραπευτικών μεθόδων, η στήριξη της οικογένειας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς και των περιθαλπόντων τους με απώτερο στόχο την  όσο το δυνατόν μικρότερη περιθωριοποίηση και την έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Υπηρεσιών